Zegar Rzymski 250x250 cm - gra podwórkowa

Zegar Rzymski 250x250 cm - gra podwórkowa z masy termoplastycznej

Zegar Policz minuty: Uczestnik zabawy porusza się w dowolny sposób (np. skacząc na jednej nodze) po kolorowych polach, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Kiedy się zatrzymuje, druga osoba musi policzyć i podać o ile minut się przesunął. Podaj godzinę: W drużynie jedna osoba jest wskazówką godzinową, druga minutową. Druga drużyna podaje czas i ilość minut do przejścia. Zawodnicy stają na podanym przez przeciwników "czasie" i poruszają się zgodnie z ruchem wskazówek zegara o podaną ilość minut. Gdy obydwoje staną na prawidłowej godzinie i minucie dostają punkt. Kolorowa godzina: Jeden uczestnik stoi w środku, drugi jest dużą wskazówką, a trzeci - małą. Uczestnik w środku zegara zamyka oczy a w tym czasie wskazówki skaczą dowolnie po tarczy. Kiedy uczestnik ze środka krzyknie STOP, wskazówki ustawiają się na wylosowanych przez siebie kolorach. Pozostali uczestnicy odgadują godzinę wskazaną przez wskazówki. Warianty: Role można odwrócić i uczestnik porusza się o tyle minut ile podaje mu drugi uczestnik. Ustalenie ruchu na wielokrotność, 5, 10, 15 min itd. Gra drużynowa i liczenie punktów. Warianty zabawy: Można wykorzystać pola sekundnika do precyzyjnego wskazywania czasu. Można wykorzystać woreczki z grochem, patyki, skakanki lub kamienie jako wskazówki. Nauka cyfr rzymskich. Pomoc dydaktyczna przy nauce języków obcych.

Skorzystaj z akcesoriów: https://strefygier.pl/akcesoria
Skorzystaj z aplikacji: http://www.9dots.pl/click-and-play

Zegar rzymski 250x250 cm - gra podwórkowaZegar rzymski 250x250 cm - gra podwórkowa

Podobne produkty

Alfabet

- 250x250 cm gra podwórkowa
Zegar paw

Zegar Paw

310x310 cm - gra podwórkowa

Podsumowanie zapytania

0 szt.
Przejdź do podsumowania